Stichting Educatie Massage is per 21 -03 -22 beëindigd.
( opgericht in 2014 )
De Facebook pagina is nog steeds on line.
De Molukse massage is nu onderbracht bij Thai Massage Holland onder een andere benaming.
www.thaimassageholland.com
nl: de Urut Isiwa Molukse massage. ( cursus- opleiding )

 

Wat er nog overblijft is de toespraak die werd gehouden bij de opening van
het Kleinste Kringloopwinkel van Assen op 9 januari 2015, door Noes Solisa R.I.P.

Mensen helpen zodat zij op hun beurt weer anderen kunnen helpen.

Dit motto heeft vaste voet gekregen in de bedrijvigheid van Lien Siwalette.  Geraakt door vele schrijnende gevallen tijdens

haar verblijf in het buitenland, besloot ze hier in Assen een rol van betekenis te spelen. Door haar inspirerende rol is ze erin

geslaagd ook anderen (vrijwilligers) te verbinden aan wat ik noem maatschappelijk ondernemerschap. Er ontstaat nieuwe

energie en ondernemingszin met als resultaat Stichting Educatie Massage die vorig jaar het levenslicht zag en waarvan de

kringloopwinkel een onderdeel van is. ( Haar hoofdactiviteit vormt haar Thaise massagepraktijk) De opbrengsten van het

winkeltje gaan rechtstreeks naar het doel waarvoor het bestemd is: Het opleiden van mensen (kosteloos!!) aan de

onderkant van de samenleving. De stichting wilt dit doen met lokale organisaties. In hun filosofie herken ik begrippen als

solidariteit, sociale rechtvaardigheid en empowerment. Educatie brengt mensen goed op weg in het realiseren van vrijheid

(een begrip dat deze week veelvuldig is gevallen) en zelfbeschikking.

Ik wil Lien en iedereen die erbij betrokken zijn feliciteren met deze nieuwe stap en wens jullie veel succes.

"Just do it " of te wel geen woorden maar daden kenmerkt ook jullie handelen. Mooi om dit te zien. Assen kan op jullie trots zijn.

Assen, 09-01-2015                                     

Foto boven:                                                                                            Foto boven:                                                                                           Foto boven: Lien geeft lessen in Thaise Yogistrekkingen
Voetmassage cursus in Floris, Indonesie.                                       Dit was de logo van STEM. ( Tonko Beishuizen )                           "Ruesi Dadton " aan Molukse ouderen in Assen.